Konkurs za dodelu stipendija i jednokratne finansijske pomoći učenicima i studentima sa teritorije Opštine Nova Crnja

12. februara 2020.

Odeljenje za opštu upravu, zajedničke poslove i javne službe Opštinske uprave opštine Nova Crnja danas je raspisalo Konkurs za dodelu stipendija i jednokratne finansijske pomoći učenicima i studentima sa teritorije Opštine Nova Crnja za školsku 2019/2020. godinu. Konkurs je otvoren do 27. ferbuara.

Pravo na stipendiju imaju učenici srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave, koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije i prebivalište na teritoriji opštine Nova Crnja, najmanje godinu dana od dana raspisivanja konkursa. Takođe, pravo na stipendiju imaju i studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, prebivalište na teritoriji opštine Nova Crnja najmanje godinu dana od dana raspisivanja konkursa i koji nisu gubili nijednu godinu studija u stepenu koji je u toku, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog i drugog stepena u kontinuitetu i čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, odnosno trećeg stepena studija na budžetu Republike Srbije i studenti koji su u statusu – samofinansiranje iz razloga prekida kontinuiteta između drugog i trećeg stepena, pod uslovom da postoji poseban interes opštine da podrži obrazovanje studenata trećeg stepena studija (potrebe procesa rada, zaslužni građani, postignuti rezultati na državnim, evropskim i svetskim takmičenjima, reprezentativno predstavljanje grada u zemlji i inostranstvu i sl).

Pravo na jednokratnu finansijsku pomoć imaju učenici srednjih škola i studenti slabijeg materijalnog stanja, iz porodica u kojima je prosek primanja po članu domaćinstva ispod 30 posto prosečne neto zarade u RS u godini u kojoj se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na pomoć, u skladu sa prethodno definisanim uslovima za dodelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima.

Detaljnije informacije o kriterijumima i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na Zvaničnoj internet prezentaciji Opštine ili svakog radnog dana u Odeljenju za opštu upravu, zajedničke poslove i javne službe, kancelarija br. 25, ili putem telefona 815-042.

SMS Oglasi

Ukucajte OGL napravite razmak tekst vašeg oglasa i sve to pošaljite na 2399.
Oglasi se emituju 5 puta u toku dana, u sedećim terminima: 08:08, 10:10, 12:12, 15:15, 17:17.
Cena oglašavanja za jedan dan iznosi 100 din + PDV.