Impresum

Naziv Medija: Pallas radio

Poslovno ime: PALLAS PRODUCTION DOO PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE I RADIO I TELEVIZIJSKE AKTIVNOSTI KIKINDA

Jovana Jovanovića Zmaja 193 23 300, Kikinda, Srbija

Glavni i odgovorni urednik: Jovica Batanski

Telefon:
+381 64 6444 285

e-mail: pallas94.8@gmail.com

Izvršavanje obaveza koje Pallas production ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i Zakona o javnom informisanju i medijima i podzakonskim akatima donetim u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima, kontroliše Regulatorno telo za elektronske medije.

Registracioni broj medija IN001070