Opština Nova Crnja otvara poseban račun za donacije privrednika i pojedinaca

27. marta 2020.

Obaveštavaju se svi privredni subjekti i svi zainteresovani pojedinci, koji iskazuju najviši stepen društvene odgovornosti i žele da se u aktuelnoj teškoj situaciji uključe u aktivnosti pružanja pomoći najugroženijem delu stanovništva sa teritorije opštine Nova Crnja, da je otvoren poseban broj žiro računa, za pomoć u uslovima proglašenog vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije.

Instrukcije za uplatu donacije:

Račun: 840-744151843-84

Poziv na broj: 20-220 model 97

Takođe, potrebno je na sledeći mejl novacrnja@gmail.com dostaviti sledeće podatke kako bi se sačinio Ugovor o donaciji :

Za preduzetnike: Pun naziv i adresa preduzeća, odgovorno lice i matični broj i PIB preduzeća.

Za fizička lica: Ime i prezime, adresa stanovanja, JMBG i broj lične karte.

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti putem mejla: novacrnja@gmail.com

Opština Nova Crnja unapred zahvaljuje na razumevanju i visokoj svesti o potrebi da se pomogne ugroženim sugrađanima.

SMS Oglasi

Ukucajte OGL napravite razmak tekst vašeg oglasa i sve to pošaljite na 2399.
Oglasi se emituju 5 puta u toku dana, u sedećim terminima: 08:08, 10:10, 12:12, 15:15, 17:17.
Cena oglašavanja za jedan dan iznosi 100 din + PDV.