Pallas – Vaš domaćin na internetu: Iđoški vinogradari očekuju rodnu godinu

24. jula 2022.

U emisiji Pallas – Vaš domaćin osvrnuli smo se na aktuelnu situaciju sa proizvodnjom i cenom pšenice, posetili smo vinogradare u Iđošu, saznali da će u Kikindi biti postavljene info table za seoska domaćinstva, a bavili smo se i zaštitom bilja, odnosno jabuke.

Jelena Nestorov Bizonj, predsednica Zadruženog saveza Vojvodine, govorila je o ceni koštanja proizvodnje pšenice:

-Ako je tržišna privreda, onda neka nam po tržišnim cenama otkupe našu robu, ako ne onda da nam se pomogne za đubrivo, za naftu, jer imamo najskuplju naftu, najniže cene naših proizvoda i najmanje subvencije u Evropi. Još ne postoji zvanična cena kod otkupljivača. Mi smo je pokosili, predali je u tuđa skladišta i sada nit imamo cenu nit imamo novac. Za sada nema cene ni za skladištenje, ali je prošlih godina bilo jedan odsto od vrednosti robe na mesečnom nivou. Suša je gotovo prepolovila rod pšenice na oko 4,5 tone po hektaru. Kukuruz je u još goroj situaciji, sigurna sam da se na mnogo mesta u Banatu neće ni skidati kukuruz, nego ćemo ga samo istarupirati. Suncokret će možda napraviti 20 odsto roda i to je sve, jer smo prošle nedelje sedam-osam dana imali temperature preko 40 stepeni – upozorila je Nestorov Bizonj.

Ukoliko vremenske prilike budu odgovarajuće u narednom periodu, vinogradari iz Iđoša mogu da očekuju veoma dobre prinose. Vinogradi su trenutno u fazi zatvaranja grozdova, a u narednom periodu trebalo bi da se obavi redovna zaštita od plamenjače i pepelnice.

Vinogradari u Iđošu imaju razloga za zadovoljstvo, imajući u vidu da su vinogradi u veoma dobroj kondiciji, tako da se nadaju i dobrim prinosima. Vremenski uslovi u prethodnom periodu pogodovali su toj poljoprivrednoj kulturi, bilo je dosta sunčanih dana, ali su i Iđošani na vreme obavili preventivne mere kako bi pospešili proizvodnju.

-Najbitnije je da se uradi preventiva. S obzirom na to da se nalazimo u takvom mikropodručju gde je klima sa dosta malo padavina, to odgovara vinogradima i oni to veoma dobro podnose. U zavisnosti od sorte, grožđe je na severu Banata u različitim fazama razvoja, ali ono što je najvažnije, jeste da, ukoliko se ovakvi vremenski uslovi nastave, godina može da bude veoma dobra. Sadašnje stanje u vinogradima je pozitivno i nalazi se u fazi zatvaranja grozdova, bobice su već velike, rane sorte su u fazi šarka, tako da ono što možemo da vidimo za sada, zaista obećava  Prvih dana avgusta, zahvaljujući analizi Poljoprivredne stručne službe Kikinda, iđoški vinogradari dobiće podatke o proizvodnji, a samim tim i o narednim koracima. Očekujemo idućeg meseca da nam Poljoprivredna stručna služba uzme uzorke sumnjivih čokota za desetak vinograda, tako da ćemo opet moći da pratimo širenje bolesti, da li stagnira ili je došlo do njenog uklanjanja – podseća Branislav Brojčin, iz Udruženja “Šasla“ iz Iđoša.

U narednom periodu vinogradari bi trebalo da obave redovnu zaštitu od plamenjače i pepelnice, dok je u pojedinim vinogradima neophodno da se grožđe tretira i protiv cikada, koje prenose veoma nezgodno zlatasto žutilo.

Uskoro će biti postavljena turistička signalizacija za poljoprivredna gazdinstva koja se bave prodajom proizvoda sa kućnog praga u okolnim seoskim mesnim zajednicama. U pitanju je pilot projekat finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo:

-Grad je dobio sredstva za 12 gadzinstava, koja se nalaze u seoskim sredinama, tako da smo pokrili svih 9 sela na teritoriji našeg grada. U pitanju su vinari, proizvođači meda, rakije i sira. Table će biti postavljene uskoro, za oko mesec dana – rekao je Dalibor Oličkov, rukovodilac Odseka za poljoprivredu Grada Kikinde.

Borba za zaštitu jabuke od raznih patogena se sprovod tokom vegetacije, a nastavlja se i tokom skladištenja. U nastavku ćete saznati koje skladišne bolesti predstavljaju veliku opasnost od propadanja ploda, kao i kako sprečiti trulež jabuke u skladištu i sačuvati joj svežinu.

Tokom vegetacije, najveći broj tretmana se izvodi u cilju suzbijanja ekonomski značajnih gljiva koje u slučaju infekcije, na direktan ili indirektan način, mogu trajno da oštete plod. To su pre svih gljive Venturia inaequalis, Podoshraera leucotrich i Alternaria mali. Zaštita od ovih patogena se sprovodi više puta u toku proizvodne sezone, sve do faze jabuke pred berbu. Ipak, efikasnim suzbijanjem ovih gljiva, borba protiv prouzrukovača bolesti se nastavlja i tokom skladištenja jabuke. Uslovi u kojima se čuva svežina jabuke podrazumevaju visoku vlagu vazduha, nisku temperaturu, a u uslovim ULO komora nivo kiseonika se spušta a nivo uglen-dioksida podiže. Na ovaj način, plod se čuva nekoliko meseci, kada zadržava sve osobine sveže jabuke. Da bi plod mogao da se čuva duži period, važno je da se apliciraju svi neophodni tretmani tokom proizvodnje u cilju suzbijanja fitopatogenih gljiva, i da se u komoru unese zdrav plod bez mehaničkih oštećenja. Ukoliko se ovi uslovi ne ispune, postoji velika mogućnost stvaranja sipmtoma koje prouzrokuju „skladišne bolesti“, tj.gljive koje mogu da opstanu i u uslovima u kojima se jabuka čuva. Nekoliko je patogena koji se javljaju u skladištu, koji prouzrokuju trulež i koji čine jabuku neupotrebljivom čak i za industrijsku preradu. Neke od značajnih gljiva uskladištenih jabuka su:

Penicilium sp.-Gljiva se javlja najčešće na mehanički oštećenom tkivu.

Alternaria sp.- Ovo je polifagni parazit koji se javlja na oštećenjima ploda koja su prouzrokovana insektom ili u berbi.

Gleosporium sp.- Pravi je parazit, javlja se isključivo na zrelim plodovima. Infekcija se odvija neposredno pred berbu jabuke, a simptomi se vide tek posle nekoliko dana nakon  iznošenja ploda iz hladnjače.

Colletotrichum sp.- Pravi parazite, infekcija se ostvaruje tokom sezone, sve do berbe jabuke. Prvi simptomi se mogu videti nakon opadanja kruničnih listića. Simptomi kasne infekcije, koji su i najčešći,  pojavljuju se nekoliko dana nakon iznošenja jabuke iz hladnjače.

Projekat “Pallas – Vaš domaćin“ na internetu realizuje se zahvaljujući sredstvima Grada Kikinde, odobrenim u okviru Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u 2022. godini.

SMS Oglasi

Ukucajte OGL napravite razmak tekst vašeg oglasa i sve to pošaljite na 2399.
Oglasi se emituju 5 puta u toku dana, u sedećim terminima: 08:08, 10:10, 12:12, 15:15, 17:17.
Cena oglašavanja za jedan dan iznosi 100 din + PDV.