Pallas – Vaš domaćin na internetu: Uređenje atarskih puteva i kanalske mreže u Kikindi

17. jula 2022.

U emisiji “Pallas – Vaš domaćin“, osvrnuli smo se na aktuelnu situaciju u vezi sa proizvodnjom kukuruza i da li temperaturna kolebanja utiču na dalji razvitak naše najzastupljenije žitarice ili poljoprvrednici očekuju umanjene prinose. Bavili smo se aktuelnom zaštitom bilja, osvrnuli se na pomoć Poljoprivrednog fakulteta proizvođačima sireva, a prenosimo i detalje u vezi sa projektom Pokrajinskog sekretarijata u vezi sa uređenjem atarskih puteva i kanalske mreže na teritoriji grada Kikinde.

Tek je polovina jula, a zbog sve izraženije suše naša najznačajnija žitarica, kukuruz, sa svakim toplim danom i odsustvom padavina, gubi deo prinosa.

-Koliko je kukuruz u teškom stanju, nakon obilaska parcela videli smo i sami. Ako je kukuruz toplopljubiva biljka, on je i ozbiljan potrošač vode. Na bazi višegodišnjeg istraživanja, podsećam da mu je u uslovima Vojvodine, u junu potrebno 90 litara padavina, a u julu čak 130. Znajući koliko je malo kiše palo u ova dva meseca, sada je već izvesno da nas na jesen očekuje ispodprosečan rod – istakao je Goran Bekavac sa novosadskog Instituta za ratarstvo i povrtarstvo

Na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu nedavno je održan stručni skup “Mogućnosti plasmana sira malih proizvođača u Vojvodini“. Šta je cilj savetovanja, odnosno projekta? Koliko se malih proizvođača odazvalo pozivu? Živimo u vremenu velikih trgovačkih lanaca, kako prodati svoj proizvod kada je konkurencija velika?  

-Organizovali smo savetovanje pre svega za male i srednje proizvođače sira, a tako nam se projekat i zvao, odnosno Mogućnosti plasmana sira malih proizvođača u Vojvodini. Cilj je da edukujemo proizvođače sira iz oblasti marketinga pre svega i promocije kanala distribucije sireva jer smatramo da naši proizvođači odavno znaju da proizvode kvalitetne sireve, ali se vidi da nedostaje znanja iz oblasti promocije plasmana proizvoda na tržištu. Sada se to javilo kao veliki problem jer je konkurencija velika, tako da nam je želja da to prevaziđemo upravo organizacijom ovakvih savetovanja. na kojima pružamo sve neophodne informacije proizvođačima, nadamo se da će one biti korisne i da će ih proizvođači primeniti na svoju proizvodnju i na svoj biznis – istakao je profesor Branislav Vlahović, sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

Pokrajinski sekretarijat finansira projekte vezane za uređenje atarskih puteva i kanalske mreže. Kako objašnjava Dalibor Oličkov, rukovodilac Odseka za poljoprivredu, Grad je konkurisao za uređenje putne infrastrukture u delu Vodice, na dužini od 142 metra, zatim na Strelištu, u dužini od 940 metara, i za završetak radova na nekategorisanom putu Iđoš – Sajan, na dužini od 590 metara:

-Ovi putevi su veoma značajni za poljoprivredne proizvođače, ali i za stanovništvo koje ima vikendice na pomenutim lokacijama. Pokrajina je prepoznala značaj ovog projekta, tako da ona pokriva iznos od 70 posto, dok Grad Kikinda obezbeđuje ostatak. Što se tiče kanalske mreže, koja ima funkciju navodnjavanja i odvodnjavanja viška vode sa poljoprivrednog zemljišta, konkurisali smo za uređenje u katastarskim opštinama Kikinda, Bašaid i Banatska Topola, a projekat sprovodi VDP „Gornji Banat“. Dužina kanalske mreže koja će ove godine biti uređena je 25 kilometara – rekao je Oličkov.

Nailazi kritičan period u zaštiti krompira od krompirovog moljca. Na feromonskim klopkama postavljenim u usevima krompira registruju se povećani ulovi odraslih jedinki krompirovog moljca i u narednim danima se očekuje maksimum leta leptira treće generacije.

Usevi krompira su u različitim fazama razvoja, u zavisnosti od vremena sadnje, sortimenta, nadmorske visine i dr. Rani sortiment se vadi dok se kod kasnijeg sortimenta razlikuju različite faze sazrevanja krtola i zućenja cime. Na višim nadmorskim visinama krompir je još uvek u dobroj kondiciji i cima je zelena. S obzirom na najavljene tropske temperature koje će pogodovati kako daljem razvoju moljca tako i brzom propadanju cime, sada je veoma važno preduzeti sve raspoložive mere kontrole krompirovog moljca a to su:

  • što pre vađenje i skladištenje krtola, odmah nakon propadanja cime. Nikako ne treba ostavljati izoran krompir na parceli tokom noći ili izvađen krompir u dvorištima jer su na taj način krtole direktno izložene napadu moljca;
  • nakon vađenja, krompir treba čuvati u skladištima u kojima je kontrolisana temperatura (ispod 10°C);
  • skladišta krompira trebalo bi da na svim otvorima budu obezbeđena gustim mrežama kako bi se sprečio ulazak odraslih jedinki i dalji razvoj moljca;
  • na parcelama gde se krompir neće uskoro vaditi preporučuje se primena kombinacije insekticida: Coragen 20 SC (hloantraliliprol) 0,15-0,2 l/ha (karenca 7 dana) + Decis 2,5 EC ili Konfuzija ili Polux (deltametrin) 0,3-0,5 l/ha (karenca 14 dana).

Na parcelama sa kasnim sortimentom gde je još uvek potrebno sačuvati lisnu masu, predlaže se nastavak zaštite od dva najznačajnija patogena krompira, prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans) i crne pegavosti (Alternaria solani) nekim od fungicida sa kraćom karencom: Revus top 500 SC (mandipropamid+difenokonazol) 0,4-0,6 l/ha (karenca 7 dana) ili Ranman top (cijazofamid) 0,5 l/ha (karenca 7 dana) ili dr.

Projekat “Pallas – Vaš domaćin“ na internetu realizuje se zahvaljujući sredstvima Grada Kikinde, odobrenim u okviru Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u 2022. godini.

SMS Oglasi

Ukucajte OGL napravite razmak tekst vašeg oglasa i sve to pošaljite na 2399.
Oglasi se emituju 5 puta u toku dana, u sedećim terminima: 08:08, 10:10, 12:12, 15:15, 17:17.
Cena oglašavanja za jedan dan iznosi 100 din + PDV.