Pallas – Vaš domaćin na internetu: Žetva suncokreta započeta nikada ranije

28. avgusta 2022.

U emsiji „Pallas – Vaš domaćin bavili smo se žetvom suncokreta i ostvarenim vrlo slabim prinosima naše najzastupljenije uljarice. Takođe, pričali smo sa vlasnicima poljoprivrednih preduzeća o otkupu i ceni suncokreta. Sagovornik nam je bio predstavnik Odseka za poljoprivredu Grada Kikinde koji je podsetio na mere pomoći poljoprivrednicima, a pripremili smo i podatke u vezi sa zaštitom bilja.

Žetva suncokreta na području Kikinde započeta je prve nedelje avgusta, što je nezapamćen slučaj na severu Banata. Ostvareni prinosi kreću se od nekoliko stotina, do 1.500 kilograma po hektaru, tako da će ovo biti jedna od lošijih sezona za kikindske ratare.

Na severu Banata žetva suncokreta započeta je prvih dana avgusta. Veoma visoke temperature, ali i dva i po meseca bez padavina, uslovile su našu najzastupljeniju uljaricu da ove godine mnogo ranije završi sve svoje faze i uslovi ratare da nikada ranije započnu vršidbu.

Mi smo čuli kao i svi drugi da će nam uljare dati 65 dinara, a država 8 dinara. Neko kaže do 15. oktobra, drugi kažu od 15. okrobra, ali svi govore da će se ta cena od 73 dinara ispoštovati. To ne može brzo da se reši, mora da prođe određene procedure, ali je i strogo podvučeno da će svi morati da isplate iste cene. Godina je bila izuzetno teška, mnogima i starijima od mene nepoznata i do sada nedoživljena. Pouka treba da se izvuče i da pri izboru sorte i svega ostalog nešto promenimo. Ostvareni prinosi kreću se od nekoliko stotina, do 1.500 kilograma po hektaru, tako da će ovo biti jedna od lošijih sezona za kikindske ratare. Započeli smo žetvu suncokreta, ali na delovima koji su presušeni. Nešto se neće vršiti još nekoliko dana što je znak da se vršidba odvija nejednako. Ovo što smo do sada vršili je jako loše sa prinosima. Na nekim parcelama je rod prepolovljen. Svemu tome je uzrok ne samo mala količina padavina nego i značajno viša temperatura u junu i julu mesecu. U junu smo imali tri stepena, a tokom jula dva stepena višu temperaturu od višenjegodišnjeg proseka – objašnjava Damir Radulović, vlasnik poljoprivrednog preduzeća u Novim Kozarcima.

Ova godina je veoma teška za biljnu proizvodnju. U Kikindskom ataru, prema rečima Aleksandra Papa, stručnjaka u Poljoprivrednoj strulnoj službi, suša je možda više nego u drugim delovima naše zemlje umanjila rod ratarima:

-U kikindskom ataru je situacija je za nijansu gora nego u ostalim delovima atara. Mi smo poznati kao region sa najmanje padavina u našoj zemlji, uključujući i negotinsku krajinu. Frontalna žetva suncokreta je krenula već početkom avgusta. Prinos kukuruza ukoliko bude 2-3 tone po hektaru, biće dobro. Trend među poljoprivrednim proizvođačima je takav da se u budućnosti kukuruz neće moći gajiti u našim klimatskim uslovima bez navodnjavanja. Žetva suncokreta je počela, pa proteklog vikenda stala zbog obilne kiše. Prvi prinosi su različiti i zavise od toga koliko je gde bilo kiše. Najlošija situacija je u Banatu, gde su prinosi od jedne do dve tone po hektaru, dok se u Bačkoj i južno od Save i Dunava očekuju prosečni prinosi od oko dva i po tone po hektaru. Ulaganja u proizvodnju suncokreta su ove godine viša nego lane za 50 odsto, a prosečan prinos je niži nego lane. Kalkulacija u Banatu je takva da će zaradu imati samo oni koji ostvare prinose veće od dve tone po hektaru – kaže Pap.

Usevi  krompira sa kasnim sortama koji su namenjeni za čuvanje u skladištima se nalaze u različitim fazama sušenja cime, a značajan deo useva je već povađen. Ovo je period kada su usevi krompira najugroženiji od krompirovog moljca (Phthorimaea operculella), insekta koji je poslednjih godina postao najznačajnija štetočina krompira kod nas.

Brojnosti odraslih jedinki na feromonskim klopkama su trenutno najveće od početka sezone jer je u toku maksimum leta leptira četvrte generacije ove štetočine. Visoka populacija insekta koja je prisutna u proizvodnim uslovima i manji broj useva sa krompirom koji se još uvek nalaze na poljima, povećavaju rizik od nastanka šteta na krtolama krompira te se preporučuju sledeće mere:

–        Kod useva gde je cima suva obavezno treba vaditi krompir. Krtole krompira nakon vađenja ne treba ostavljati na parcelama i u dvorištima već što brže unositi u skladišta kako ne bi direktno bile izložene napadu moljca.

–        Krompir treba čuvati u skladištima u kojima je kontrolisana temperatura (ispod 10°C).

–        Skladišta krompira bi trebalo da na svim otvorima budu obezbeđena gustim mrežama kako bi se sprečio ulazak odraslih jedinki i dalji razvoj moljca.

–        Samo u usevima koji se neće vaditi u narednih 7 do 14 dana se preporučuje održavanje kompaktnosti zemljišta navodnjavanjem kako bi se sprečilo stvaranje pukotina kroz koje leptiri mogu da prođu do krtola i polože jaja kao i hemijske mere zaštite primenom insekticida uz obavezno poštovanje karence:

Preparat Aktivna materija Doza Karenca
Grom lambda-cihalotrin 0,25 l/ha 7 dana
Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux deltametrin 0,3-0,5 l/ha 7 dana
Exirel cijantraniliprol 0,1-0,125 l/ha 14 dana
Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba cipermetrin 0,3 l/ha 14 dana
Alverde metaflumizon 0,2-0,25 l/ha 14 dana
Ampligo 150 ZC hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin 0,3 l/ha 14 dana

Zbog visokih dnevnih temperatura vazduha je nabolje da se tretmani vrše u kasnim večernjim časovima.

Kada su u pitanju subvencije Grada Kikinde, njih u sklopu programa podrške poljoprivredi lokalna samouprava realizuje od marta do decembra. Ove godine je bila zaista velika zainteresovanost svih proizvođača, tako da su sredstva za mnoge mere već utrošena, kaže Dalibor Oličkov, rukovodilac Odseka za poljoprivredu:

Nedavno smo čak imali i rebalans budžeta koji je namenjen za taj program, kako bismo ispoštovali sve proizvođače, a to se najviše odnosilo na opremu za pčelarstvo. Pčelari su podneli mnogo više zahteva nego što smo mogli da ispunimo, tako da smo obezbedili dodatna sredstva kako bi novac dobili svi podnosioci zahteva. Ono što je sada najaktuelnije je osiguranje useva i kreditna podrška Grada Kikinde i ovim putem bih pozvao sve zainteresovane da što pre podnesu zahteve.

Projekat “Pallas – Vaš domaćin“ na internetu realizuje se zahvaljujući sredstvima Grada Kikinde, odobrenim u okviru Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u 2022. godini.

SMS Oglasi

Ukucajte OGL napravite razmak tekst vašeg oglasa i sve to pošaljite na 2399.
Oglasi se emituju 5 puta u toku dana, u sedećim terminima: 08:08, 10:10, 12:12, 15:15, 17:17.
Cena oglašavanja za jedan dan iznosi 300 din + PDV.