Podnošenje zahteva za primenu agrotehničkih mera u vreme zabrane kretanja

20. marta 2020.

U slučaju primene neophodnih agrotehničkih mera, a posebno radi zaštite zasada od mraza, tokom perioda zabrane kretanja, svaki poljoprivredni proizvođač, odnosno vlasnik ili korisnik zasada ili druge poljoprivredne površine, dužan je da podnese zahtev za odobrenje kretanja Upravi za zaštitu bilja na mejl agromere@registar-uzb.rs, odnosno na odgovarajući broj telefona, prema odseku odnosno okrugu za koji se traži dozvola za kretanje.

U navedenoj prijavi potrebno je navesti ime i prezime lica broj lične karte i adresu koje će se kretati u periodu od 17 do 5 časova, broj poljoprivrednog gazdinstva, lokaciju gde će se sprovoditi agrotehničke mere, kao i vreme i dan kada će biti sprovedene mere.

Dozvola kretanja će važiti samo za navedeni dan u periodu od 20 do 5 časova. Rok za odgovor na podneti zahtev je do 48 časova.

Za Srednjobanatski okrug broj telefona putem kojeg se može podneti prijava: 064/88-18-449.

Foto: Fejsbuk, privatna arhiva B.Č.

SMS Oglasi

Ukucajte OGL napravite razmak tekst vašeg oglasa i sve to pošaljite na 2399.
Oglasi se emituju 5 puta u toku dana, u sedećim terminima: 08:08, 10:10, 12:12, 15:15, 17:17.
Cena oglašavanja za jedan dan iznosi 100 din + PDV.