Projekat „Tour de Banat 2“: Jačanje i promocija turističke ponude Nove Crnje

24. novembra 2020.

Opština Nova Crnja, u partnerstvu sa Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj – Banat, realizuje projekat “Tour de Banat 2” u okviru „Кonkursa za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja“ Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Realizacija projekta traje 6 meseci, a ukupan budžet projekta je 1.201.000, RSD.

Ciklo fest 2019.

Uzimajući u obzir geografski položaj i raspoložive turističke potencijale i resurse, Opština Nova Crnja je usmerila svoje kapacitete na razvoj cikloturizma, kao oblika održivog, ekološkog i sportsko-rekreativnog turizma, koji dobija sve veći značaj u Evropi. U tom smislu, realizacija ovog projekta predstavlja nastavak započetih napora na razvoju cikloturizma, koji će dodatno afirmisati ovo područje, pozicionirati ga na evropsku mapu biciklističkih koridora EuroVelo i privući značajniji broj turista, istovremeno podižući svest najmlađih sugrađana o bezbednosti u saobraćaju, korišćenju bicikla kao zdravog sredstva prevoza i zaštiti životne sredine.

Cilj projekta „Tour de Banat 2“ je „doprinos održivom ekonomskom razvoju Opštine Nova Crnja, kroz jačanje i promociju turističke ponude i dodatno unapređenje preduslova za razvoj cikloturizma“.

Кrucijalne aktivnosti na projektu su organizacija trećeg po redu Ciklo festa, sada već tradicionalne turističke manifestacije za promociju i podizanje svesti o značaju biciklizma i cikloturizma, zatim edukacija dece u osnovnim školama opštine Nova Crnja o bezbednosti u saobraćaju i izrada studije za biciklističke politike koja će omogućiti dalju implementaciju politika i mera u ovoj oblasti, kako u opštini Nova Crnja, tako i drugim lokalnim samoupravama u Banatu.

SMS Oglasi

Ukucajte OGL napravite razmak tekst vašeg oglasa i sve to pošaljite na 2399.
Oglasi se emituju 5 puta u toku dana, u sedećim terminima: 08:08, 10:10, 12:12, 15:15, 17:17.
Cena oglašavanja za jedan dan iznosi 100 din + PDV.