Raspisan Javni konkurs za sufinansiranje mera energetske efikasnosti u domaćinstvima

8. jula 2022.

Opština Nova Crnja raspisala je Javni poziv za za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji opštine Nova Crnja za 2022. godinu.

Ukupna sredstva koja Opština opredeljuje uajedno sa sredstvima Uprave za posticanje i unapređenje enregtske efikasnosti je 2 700 000 dinara. Kopnkurs je otvoren do 27. jula.

Sve informacije o detaljima konkursa, potrebnoj dokumentaciji i izvođačima radova mogu se dobiti na sajtu Opštine Nova Crnja

 

SMS Oglasi

Ukucajte OGL napravite razmak tekst vašeg oglasa i sve to pošaljite na 2399.
Oglasi se emituju 5 puta u toku dana, u sedećim terminima: 08:08, 10:10, 12:12, 15:15, 17:17.
Cena oglašavanja za jedan dan iznosi 100 din + PDV.