U Novoj Crnji podeljena dečja sedišta za automobile i bicikle

19. oktobra 2022.

Danas je u sali Opštine Nova Crnja upriličena podela auto sedišta za decu i dečjih sedišta za bicikle, roditeljima koji su ih dobili preko konkursa. Pre podele sedišta, stručna lica iz Agencije za bezbednost saobraćaja odrzala su obuku o korišćenju sedišta.

Opština Nova Crnja je, u saradnji sa Savetom za bezbednost saobraćaja, za ovu godinu raspisala dva javna poziva: za dodelu dečjih sedišta za vožnju dece biciklom i za dodelu auto sedišta za decu rođenu tokom prošle i ove godine. Obezbeđeno je ukupno 25 auto sedišta i 21 sedište za bicikle.

Predsednik opštine Vladimir Brakus obratio prisutnim licima kojima su odobrena sedišta, zahvalio se na učešću i zainteresovanosti i naglasio da će Opština Nova Crnja i ubuduće nastaviti trend dodele sedišta.
Saradnik Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, ukratko je održala mini obuku za korišćenje sedišta za bebe i decu za putnička vozila, sa akcentom na pravilno korišćenje istih u svrhu bezbednosti dece u saobraćaju.

 

SMS Oglasi

Ukucajte OGL napravite razmak tekst vašeg oglasa i sve to pošaljite na 2399.
Oglasi se emituju 5 puta u toku dana, u sedećim terminima: 08:08, 10:10, 12:12, 15:15, 17:17.
Cena oglašavanja za jedan dan iznosi 300 din + PDV.