Uputstvo za vlasnike stoke i pčelare: Kako do dozvole za kretanje

24. marta 2020.

U slučaju obavljanja neophodnih poslova iz oblasti stočarstva, tokom zabrane kretanja, svaki poljopriovredni proizvođač dužan je da podnese zahtev za odobrenje kretanja Sektoru za poljoprirvednu inspekciju. 

Dozvola kretanja važiće samo za navedeni dan, a rok za odgovor na zahtev je 48 sati od prijema poruke. U elektronskoj prijavi neophodno je popuniti sva obavezna polja u cilju dobijanja dozvole za kretanje sa ciljem sprovođenja poslova u stočarstvu (smeštaj domaćih životinja, ishrana domaćih životinja, muža domaćih životinja ili lečenje domaćih životinja). Svako lice koje bude dobilo dozvolu za rad tokom zabrane kretanja biće obavezno da tokom kretanja sa sobom ima i radni nalog, koji mora da sadrži sledeće podatke: ima i prezime zapsolenog, broj lične karte, JMBG, adresa, tačna lokacija zasada, farme ili pčelinjaka, vreme rada, opis posla, datum obavljanja radova i ime preduzeća ili gazdinstva za koje lice obavlja radove. Za gazdinstvo treba navesti sledeće podatke: RPG broj, grad, mesto i adresa.

Zahtev možete popuniti OVDE

SMS Oglasi

Ukucajte OGL napravite razmak tekst vašeg oglasa i sve to pošaljite na 2399.
Oglasi se emituju 5 puta u toku dana, u sedećim terminima: 08:08, 10:10, 12:12, 15:15, 17:17.
Cena oglašavanja za jedan dan iznosi 100 din + PDV.